Mẹo hay
sửa lỗi micro trên Google Meet_alolaptop.vn_qtclaptop
Vào Tùy chọn đăng nhập